a-spiro [ad-spiro]

Latin for aspirere, påvirke, berige

Om ASPIRO

Strategisk rådgivning

Har I behov for at udvikle og definere jeres projekt eller idé, så I får større chancer for at opnå finansiering? Lad mig hjælpe jer med at støbe kuglerne og klæde jer på til en dialog med fonde og andre bevillingsgivere – til gavn for jeres projekt, og den forskel, det vil gøre, når I kan føre det ud livet.

Læs mere

Med strategisk rådgivning er der større sandsynlighed for, at netop jeres projekt modtager ekstern finansiering og lykkes. Blandt de overvejelser, I måske allerede har gjort jer, og som jeg kan hjælpe jer videre med, er:

I har en god idé, men har brug for sparring i forhold til, hvordan I sammensætter et succesfuldt konsortium.
I vil involvere politiske aktører, frivillige eller interesse-organisationer.
I har behov for at koble en eller flere forskningsparter på jeres idé for at sikre, at evidens og viden er på plads og inddrages.
I har brug for sparring, så jeres projektidé matcher en bestemt fond.
I står med en stor idé, men har behov for at udvikle og definere den, så den har en chance for finansiering.
I er usikre på, hvordan I bedst pitcher en idé til en fond.
Bistand ved funding

Mangler I penge til det næste projekt, den gode forskningsidé eller midler til en NGO eller en forening? Jeg klæder jer på i forhold til at udvikle og præsentere idéen, og hjælper med at formulere de gode argumenter, så det er netop jeres projekt, der modtager bevillingen.

Læs mere

Har I en forsknings- eller projektidé, men er usikker på, hvordan I skaffer midlerne til at realisere den? Vil I arrangere en udstilling, sætte en forestilling op eller søge midler til en frivillig forening? Med mine mange års erfaring indenfor både nationale og internationale fonde, kan jeg blandt andet bistå med at:

Definere hvilke fonde, der er relevante for idéen.
Fastslå, hvem I med fordel kan inddrage i ansøgningsprocessen.
Rådgive om, hvordan I griber dialogen med fonden an.
Bistå med at skrive fondsansøgning(er).
Analyse & facilitering

Vil jeres organisation eller virksomhed arbejde mere langsigtet med finansiering af idéer og projekter? Eller repræsenterer I en fond, der har behov for bistand i forhold til bevillingsansøgere, så projekter og ansøgninger matcher fondens formål og ønsker?

Læs mere

Har I behov for at genbesøge eller helt omformulere jeres strategi, eller vil jeres organisation eller virksomhed i gang med at arbejde struktureret og langsigtet med ekstern finansiering? Jeg kan facilitere og understøtte jeres proces ved for eksempel at:

Bistå med interessent-analyse, vurdering af impact og udvikling af nye indsatsområder.
Hjælpe med at finpudse jeres kernefortælling – hvem er I, og hvad er jeres unique selling point.
Rådgive i forhold til at lægge en langsigtet finansierings-strategi, så I ikke skal hoppe fra tue til tue hver gang I vil noget nyt, men i stedet har en funding-plan for de næste 5-10 år.
Prioritere hvad og hvilke projekter, der er vigtige for jeres organisation fremadrettet, og som dermed kan blive til pejlemærker.
Om mig

Eva Maria Christiansen

eva maria christiansen aspiro.dk

Jeg har arbejdet med strategisk og institutionel rådgivning og fundraising i Danmark og internationalt siden 2000. Jeg har søgt midler hos både nationale og internationale donorer, offentlige såvel som private. Jeg har blandt andet erfaring med at søge midler hos EU’s Rammeprogrammer, Novo Nordisk Fonden, Lundbeck Fonden, AP Møller Fonden, InnoBooster og mange andre.

Mine ansættelser inkluderer:
European Centre for Minority Issues, Tyskland – Project Associate
Københavns Universitet – Specialkonsulent
Region Hovedstaden – Enhedschef, Enhed for Forskning og Innovation
Dansk Flygtningehjælp – Teamchef
Syddansk Universitet – Senior Advisor

Jeg har desuden været tovholder på en række store strategiske ansøgninger, herunder bevilling fra Novo Nordisk Fonden til etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen på Herlev Hospital.

Kontakt

Ring: 61 69 27 32
Skriv: emc@aspiro.dk

Privatlivs- og Cookiepolitik

Send en besked

Læs Privatlivspolitik